De Keizer Kennismakelaar

Visie & missie


Mijn droom
Een wereld waarin we als mens weer in balans leven met de wereld om ons heen
- waarin oog is voor mens en milieu
- voor hier en nu én voor daar en later
- in harmonie met de directe en verre omgeving
- gericht op het creeren van werkelijke meerwaarde
- en een toekomst voor iedereen.


Mijn overtuiging
Alles is met alles verbonden, iedereen met iedereen.
Nieuwe inzichten ontstaan door kennis te delen.


Mijn missie
De Keizer Kennismakelaar verbindt mensen en partijen met als doel
- kennisuitwisseling
- kennisvermeerdering
- co-creatie
- gebaseerd op het concept van de circle economy
- de mens in balans met de aarde.


"Duurzame ontwikkeling als visie op morgen."